Pomaturitní studium

Pomaturitní studium je určeno pro všechny posluchače, kteří v tomto roce úspěšně vykonali první maturitní zkoušku.

Velmi přínosnou návazností může být roční intenzívní studium cizího jazyka formou denního studia při zachování statutu studenta. Dále může být pomaturitní studium určeno všem zájemcům o intenzívní studium anglického jazyka v rozsahu 20 hodin týdně.

Jednoletý intenzívní kurz anglického jazyka je zařazen ve vyhlášce MŠMT č.19/2014 Sb.

Statutem studenta se rozumí:

  • státem hrazené sociální a zdravotní pojištění
  • daňové úlevy
  • rodiče dále pobírají rodičovské přídavky
  • zápočet doby studia pro důchodové pojištění
  • studentské slevy - MHD, vstupné, atd.

Program studia

Výuka angličtiny v rozsahu 5 x 4 hodiny týdně - celkem 20 hodin týdně.

Zaměřujeme se na studenty všech vstupních pokročilostí, kteří budou rozděleni do kurzů na základě rozřazovacích testů (s výjimkou úplných začátečníků, kteří jsou přijímáni bez vstupních testů).

Při výuce budou studenti vyučováni všem jazykovým dovednostem - konverzace, čtení, psaní a poslech, především však s důrazem na aktivní zvládnutí jazyka ve všech oblastech každodenního života. Součástí studia je i výuka reálií, t.j. zeměpisný, historický, politický a společensko-kulturní výklad v daném jazyce a dále základy obchodní angličtiny, mj. rozvíjení schopností aktivně použít anglický jazyk při práci v zahraniční firmě.

Výuka bude probíhat pod vedením kvalifikovaných a zkušených českých lektorů.

K výuce používáme velmi kvalitní učebnice a výukové materiály z nakladatelství Oxford a Pearson (učebnice nejsou v ceně kurzu).

Naší předností jsou malé skupinky studentů: 4 - 8 studentů.

Časový rozvrh a zahájení

1.9. je oficiální zahájení výuky.

Výuka angličtiny 5x4 hodiny probíhá od pondělí do pátku vždy od 08,40 -12,00 hod.

Zakončení studia

Každý student, pokud bude mít docházku 70% a uspokojivý prospěch, obdrží na konci tohoto ročního studia osvědčení o absolvování ročního pomaturitního studia cizího jazyka dané úrovně vydané naší školou a MŠMT. Zároveň však výuka angličtiny bude vedena tak, aby studenti všech počátečních úrovní byli v případě jejich zájmu připraveni na Cambridgeské zkoušky.

Cambridgeské zkoušky

  • PET - Preliminary English Test. Testuje komunikativní způsobilost v každé ze čtyř jazykových dovedností asi na úrovni dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Uchazeč na tomto stupni by se měl vypořádat s řadou každodenních situací, které vyžadují použití angličtiny ve své zemi i v zahraničí, v kontaktu s rodilými mluvčími i s cizinci.
  • FCE - First Certificate in English. Tato zkouška je nejrozšířenější. Jedná se o úroveň "více pokročilí" a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře a v průmyslu.
  • CAE - Certificate in Advanced English. Úspěšné složení této zkoušky dokladuje velmi dobrou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině. Cambridgeské zkoušky nejsou v ceně kurzu.

Podle zájmu studentů bude naše škola pořádat 5 - 7 denní zájezd do Anglie s výukovým programem. Pro nejlepší studenty v kurzu zájezd do Anglie zdarma!

Místo výuky

Učebny v místě sídla školy - Jihlavská 823/78, Kačerov, Praha 4.

Cena pomaturitního studia

27 800 Kč - při dvou splátkách

5 000,- Kč při přihlášení do kurzu / 22 800,- Kč doplatek do 30.9.

28 800 Kč - při osmi splátkách

5 000,- Kč při zápisu 3 400,- Kč do 25.10.
a dále každý měsíc k 25. dni v měsíci. Poslední splátka je 25.4.

Úhradu školného nebo splátky můžete provést osobně při zápisu v kanceláři školy nebo bankovním převodem na účet školy -15 09 73 19 / 0800, jako var. symbol uvádějte své datum narození.

Na požádání lze platit též fakturou. Celou vámi uhrazenou výši školného nebo splátky škola vrátí zpět v případě písemného doložení o přijetí studenta na denní studium vysoké školy nejpozději do 31.8.2018. V ostatních případech se školné nevrací.

Jak se přihlásit do kurzu pomaturitního studia

Osobně v kanceláři školy - Jihlavská 823/78, Kačerov, Praha 4, zavolejte nám a objednejte si individuální termín v naší kanceláři.

Přihláška

Spolupracujeme