Výuka angličtiny pro děti mladšího školního věku

Výuka dětí (7 - 10 let) probíhá 1x týdně 110 minut, maximální počet dětí v kurzu 4 – 8.

V hodinách používáme osvědčené učebnice Get Set Go a Look. Děti mají pracovní sešit a učebnice, dále mají také sešity s přesným záznamem probrané slovní zásoby a případně dalších aktivit v hodině, což rodiče může vést ke zpětné kontrole probraného učiva v našich hodinách.

Výuka v těchto kurzech je připravena tak, aby jednotlivé aktivity byly pro děti zábavné, motivovaly žáky co nejvíce mluvit a reagovat v angličtině.

  • Cena kurzu: 5 900,- Kč / 1 pololetí (cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů)

Přihláška

Spolupracujeme