Němčina pro děti

Němčinu nabízíme pro děti od 11 let. Výuka je vedena našimi velmi dobrými lektorkami.

Kurz probíhá 1xtýdně 90 minut, počet dětí ve skupině je 4 – 8. Máme velmi dobré zkušenosti s učebnicemi Beste Freunde, které spolu s dalšími didaktickými pomůckami napomáhají k tomu, že studenty výuka baví a vede je k živé komunikaci v hodinách.

Cena kurzu: 5 500,- Kč/ 1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

Přihláška

Spolupracujeme