Výuka mládeže

Hlavní výhody naší výuky

  • 4 – 8 posluchačů v kurzu
  • Studenti jsou pečlivě zařazeni do kurzů dle věku a úrovně
  • Máme skvělé lektorky a lektory, při přijímání nových lektorů jsme nároční. Což se odráží v kvalitě výuky v naší škole. Naši lektoři s námi často spolupracují již řadu let a jejich výsledky jsou prověřené studijními úspěchy našich žáků.
  • Návaznost kurzů je zajištěna. Naší radostí je, že 70 % - 80 % našich žáků pokračuje v kurzech a po zvládnutí potřebné úrovně ke vstupu do přípravných kurzů ke zkouškám PET a FCE (ve věku okolo 13 – 14 let) dovrší své znalosti absolvováním těchto kurzů a úspěšným složením zkoušky PET a FCE, nově CAE na Britské radě. Úspěšnost našich studentů je 98%.
  • Příjemně vybavené učebny, velmi kvalitní učebnice a didaktické pomůcky

Výuka probíhá 1x týdně 110 minut. Při výuce anglického jazyka používáme učebnice Look, po jejichž zvládnutí lze plynule navázat na přípravné kurzy ke zkouškám PET a FCE a nově CAE.

Správné zařazení do kurzu určíme na základě ústního pohovoru nebo zkušební hodině přímo v kurzu.

Studenty učíme gramatiku, porozumění čtenému projevu a poslech. Hlavní však pro nás je, aby naši studenti uměli mluvit! Reagovat a nestydět se, že udělají nějakou chybu. Tomuto cíli přizpůsobujeme aktivity v hodinách. Snažíme se o to, aby studenty výuka bavila a byli povzbuzeni svými postupnými úspěchy.

PřihláškaEN Angličtina

Používáme učebnice Go-Getter

  • Cena kurzu: 5 900,- Kč/ 1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

DE Němčina

Používáme učebnice Beste Freunde.

  • Cena kurzu: 5 500,- Kč/ 1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

SP Španělština

Používáme učebnice Chicos Chicas

  • Cena kurzu: 5 500,- Kč/ 1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

FR Francouzština

Používáme učebnice Junior

  • Cena kurzu: 5 500,- Kč/ 1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.
Spolupracujeme