Angličtina pro děti

EN Děti 4 – 6 let

Pro děti v tomto báječném věku máme speciální výukové materiály a učebnice. Způsob výuky pro nejmenší je veden našimi lektorkami tak, aby se děti učily jazyk přirozenou, zábavnou a hravou formou. K tomu slouží obrázkové hry, básničky, písničky, pohádky, pohybové hry, a to vše v angličtině.

Rodiče zároveň dostávají vždy přesný záznam do sešitů o tom, co se děti za výukový blok naučily.  


EN Kurzy pro děti od 4 let

Angličtina s kocourkem 

V tomto kurzu dětem zprostředkujeme první seznámení s angličtinou bez rodičů. Výuka je vedena tak, aby si děti vytvořily k jazyku pozitivní vztah a na angličtinu se těšily. K tomu používáme pohádky, písničky, obrázkové hry, pohybové hry, a to vše v angličtině.

Doba trvání kurzu – 60 minut.

Cena kurzu: 4 100,- Kč /1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

Přihláška


EN Kurzy pro děti 4 – 5 let, 5 – 6 let

Angličtina nás baví

V kurzech pro děti od 4 let jsou děti již 90 minut.

Používáme velmi osvědčené učebnice Cookie and Friends, pro předškoláky máme učebnice Super Minds.

Kurzy jsou vedeny v angličtině pro děti daného věku přístupnou a zábavnou formou. Pohádky, písničky, pohybové hry, obrázkové hry - všechny tyto aktivity máme připravené tak, aby malé děti zaujaly a dokázaly je přirozeným způsobem naučit slovní zásobu.

Cena kurzu: 5 100,- Kč /1 pololetí, cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

Přihláška


EN Kurzy pro děti 4 – 6 let

Dopoledne s angličtinou

Jedná se o dopolední program pro děti od 4,5 do 6 let. Děti mají celé dopoledne plné aktivit v angličtině a je vedené našimi zkušenými lektorkami. Tyto aktivity rozvíjejí schopnosti dítěte daného předškolního věku.

Děti jsou zařazeny dle věku a úrovně, maximálně 1 – 1,5 roku od sebe.

Program
Výuka angličtiny v rozsahu, který je dán standardními kurzy pro děti a dále do tohoto programu zahrnujeme:

  • Výtvarné aktivity
  • Pohybové hry a aktivity
  • Hudební činnosti

Všechny činnosti probíhají v angličtině a děti se tímto způsobem intenzívně a přirozeně učí první slova, jednoduché věty, písničky, básničky. Cílem je, aby koncem školního roku byly schopné komunikovat v jednoduchých větách. Tím, že tato dopoledne poskytují dětem více času pro různé činnosti v angličtině, je jejich verbální projev bezprostřednější.

Časový rozvrh: 8,45 – 12, 00 hodin

Lze se přihlásit do programu, který probíhá v intenzitě 1x týdně nebo 2x týdně.

Cena kurzu: 8900,- Kč – 1x týdně /1 pololetí. Cena je konečná včetně učebnic a výukových materiálů.

Přihláška

Spolupracujeme