Přihláška k pomaturitnímu studiu

Údaje v této přihlášce slouží pouze pro Jazykovou školu Rybička k registraci žáka do jazykového kurzu.

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů uvedených na přihlášce do kurzu pořádaného Jazykovou školou Rybička za účelem registrace do kurzu.

Při bankovním převodu jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu

Spolupracujeme