Přihláška na letní tábor

dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů uvedených na přihlášce do letního tábora pořádaného Jazykovou školou Rybička za účelem registrace do letního tábora.

Při bankovním převodu jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte.

Spolupracujeme