Výuka pokračuje prezenčně i od 5.10.

Výuka v naší škole pokračuje prezenčně, v kurzech je maximálně 9 osob i s lektorem, proto splňujeme nastavená kritéria. / Zájmové kroužky by se měly omezit jen pro skupiny nanejvýš deseti účastníků uvnitř /.