Hygienická opatření COVID-19

Vážení rodiče, studentky a studenti,

Prosíme, dodržujte tato hygienická opatření:

1. Rodiče do budovy učeben na Kačerově nevstupují, děti si převezme lektorka u vchodu do budovy, prosíme, přijďte o 5 minut dříve. Příklad - pokud kurz začíná ve 13,45, buďte před budovou ve 13,40. Lektorka děti také přivede, čekejte tedy na své děti před budovou včas.

Hloubětín, Dolní Břežany – vstup rodičů na chodbu pouze s rouškou.

2. Pro starší děti nebo děti, které mohou chodit samy do kurzů a odcházet bez doprovodu z kurzů platí, že příchod do kurzů je možný maximálně 5 minut před začátkem.Je zakázáno se zdržovat ve škole mimo dobu kurzu, po skončení kurzu je nutné ihned opustit budovu.

3. Ve všech prostorách je nutné nosit roušku. Nošení roušek v učebnách během výuky bude doporučeno na základě aktuálně vyvíjející se situace.

4. U vstupu do učeben budou dezinfekční přípravky na ruce. Na dezinfekci rukou dohlédne lektorka nebo ji pomůže mladším dětem provést.

5. V učebnách budeme často větrat, děti proto spíše teple oblečte, svršky si mohou v případě potřeby odložit.

6. Po každém kurzu budou vydezinfikované stoly, kliky. Jednou denně pak budou kompletně dezinfikovány všechny povrchy, toalety.

7. Toalety jsou vybaveny dávkovacím mýdlem, dezinfekcí a jednorázovými papírovými utěrkami.

8. Pokud Vaše dítě bude mít projevy nachlazení, rýmy, kašle nebo jakékoli nemoci, lektorka dítě do kurzu nepustí. Po telefonickém kontaktu je Vaší povinností zajistit doprovod dítěti ihned domů. / V případě, že dítě může chodit samo domů, lektorka dítě pošle domů/. Proto Vás žádáme, abyste byli ohleduplní a do kurzů nám vodili jen zdravé děti.

V případě nerespektování těchto zásad si vyhrazujeme právo nevpustit dítě do výuky.

Děkujeme za spolupráci!

Společně to zvládneme! Vaše Jazyková škola Rybička

Spolupracujeme